Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Επικοινωνια
Κυριακάτικη εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς.

Ιδιοκτησία: "Εκδόσεις-Μελέτες-Έρευνες" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,

Κωδικός 2806, 

Διευθυντής: Γιώργος Δελαστίκ


Διεύθυνση:  Χαριλάου Τρικούπη 76, Τηλ: 210-8227949, 8227817, Fax: 8227947

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για οικολογικά θέματα: ecology.prin@gmail.com   

Σχετικά με την έντυπη έκδοση μπορείτε να επικοινωνήστε με το prin@otenet.gr

Τραπεζικός Λογιαριασμός Συνδρομών και Ενισχύσεων:
  118/784133-73 Εθνική Τράπεα Ελλάδας

Εκτύπωση ΧΕΛΙΟΣ ΠΡΕΣ ΑΒΕΕ