Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Πέρα από τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό

Totalitarian capitalism and beyond
Συγγραφέας: Γιώργος Λιοδάκης
Eκδόσεις: Ashgate

Το νέο στάδιο του καπιταλισμού της εποχής μας αλλά και οι επαναστατικές προοπτικές που ανοίγονται είναι το θέμα του νέου βιβλίου του Γιώργου Λιοδάκη, Totalitarian capitalism and beyond (Πέρα από τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό) που μόλις κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα.Η μελέτη αυτή εξετάζει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν ένα νέο στάδιο του καπιταλισμού. Αναλύοντας την παγκοσμιοποίηση, το ρόλο της τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής καταστροφής, ο Γιώργος Λιοδάκης επιχειρεί μια πολιτικο-οικονομική προσέγγιση του σύγχρονου καπιταλισμού στο πλαίσιο της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Σημαντική συμβολή του βιβλίου είναι ότι οι παρατηρήσεις αυτές υποστηρίζουν την οικοδόμηση μιας νέας πολιτικής στρατηγικής που πάει «πέρα από τον καπιταλισμό»: Την επανβαθεμελίωση της κομμουνιστικής προοπτικής. Όπως έγραψε ο Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, για το βιβλίο, «οι μεταμορφώσεις του καπιταλισμού ύστερα από το τέλος της μεταπολεμικής ανάπτυξης στη δεκαετία του '70 είναι ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας για την πολιτική οικονομία. Ο Γ. Λιοδάκης συμβάλλει στην κατανόηση του θέματος μέσα από μια φρέσκια ανάλυση που βασίζεται στον κλασικό μαρξισμό. Η εργασία του είναι ιδιαίτερα αξιόλογη για την εξέταση της τεχνολογίας και της φύσης αλλά και επειδή εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον». Ο Γκουλιέλμο Καρτσέντι, από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μια επίκαιρη και εις βάθος ανάλυση της παρούσας κρίσης, των αιτιών της αλλά και των τρόπων και μέσων για την υπέρβαση της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων». Όπως σημειώνει στην εισαγωγή του βιβλίου του ο Γιώργος Λιοδάκης, «μια σειρά από γεγονότα και σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές διαδικασίες έχουν συντελέσει στη δημιουργία μιας ριζικά διαφορετικής κατάστασης στην αυγή του 21ου αιώνα (...) Βρίσκω περισσότερο παραγωγική την υιοθέτηση μιας μαρξιστικής μεθοδολογίας του διαλεκτικού υλισμού, βασισμένη στην πραγματική διαλεκτική της εργασίας και την καπιταλιστική της εκμετάλλευση, μακριά από τον ιδεαλισμό και το μηχανιστικό υλισμό». Στα κεφάλαια του βιβλίου αναλύεται το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση παραγωγής, επιχειρείται μια ιστορική περιοδολόγηση του καπιταλισμού, ενώ εξετάζονται οι βασικές τάσεις και τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Επίσης, μελετάται ο ρόλος του κράτους ως κανονιστικού μηχανισμού που αποκρυσταλλώνει την αστική πολιτική εξουσία και ο ρόλος της τεχνολογικής ανάπτυξης. Στα τελευταία κεφάλαια γίνεται εκτίμηση της σημερινής κρίσης και της ανάγκης να πάει η ανθρωπότητα πέρα από τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, αναλύονται πολιτικές προτάσεις για την επαναθεμελίωση της κομμουνιστικής προοπτικής.