Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Συνέδριο: Η ανταγωνιστικότητα βλάπτει την υγεία


Οι πολιτικές που επιτείνουν την ελαστικοποίηση της εργασίας και αυξάνουν την ανεργία, συστατικά της εν εξελίξει οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των εργαζομένων. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε και από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στη συνεδρία με θέμα «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», που διεξήχθη στα πλαίσια του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας (Αθήνα, 29-30/11).


ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣΤα ελαστικά ωράρια, ο αυξημένος φόρτος εργασίας, ο φόβος της απόλυσης ή της ανατροπής των όρων εργασίας, λόγω ιδιωτικοποίησης, αποτελούν παράγοντες που εντείνουν το εργασιακό άγχος και καθιστούν πιθανότερο το ενδεχόμενο εργατικού ατυχήματος. Ενδεχόμενο, που γίνεται ολοένα πιο απειλητικό, λόγω της επέκτασης του καθεστώτος των υπεργολαβιών, αλλά και της αποδυνάμωσης των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών λόγω υπο-χρηματοδότησής τους από τα δημόσια οικονομικά.
Σύμφωνα με την Α. Κουκουλιάτα, από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), το «εργασιακό άγχος», έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας. «Στην ΕΕ ένας στους τρεις εργαζόμενους, δηλώνει ότι υποφέρει από εργασιακό άγχος. Αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παρατηρείται μεταξύ των εργαζομένων στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Μ. Βρετανία», συμπλήρωσε. Στο Ην. Βασίλειο, υπολογίζεται ότι το 80% των βιομηχανικών ατυχημάτων οφείλεται στο εργασιακό άγχος.
Εργατικά ατυχήματα υφίστανται καθημερινά, σε παγκόσμιο επίπεδο 960.000 εργαζόμενοι, ενώ 360.000 καταλήγουν κάθε χρόνο τραυματισμένοι. Στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ηλικίας 55-65 ετών (Γιουροστατ), γεγονός που σχετίζεται με την «υπερ-εκπροσώπηση της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, στα επικίνδυνα επαγγέλματα (βιομηχανία, γεωργία, αλιεία)».
Η Ε. Γεωργιάδου, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στην εισήγησή της τόνισε ότι «οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον αυξάνουν τη δυσκολία πρόβλεψης και εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, ενώ τα υπάρχοντα μεθοδολογικά εργαλεία δεν επαρκούν». Αναφερόμενη στην αδυναμία έγκυρης εκτίμησης των προβλημάτων υγείας, επεσήμανε ότι τα ισχύοντα όρια έχουν θεσμοθετηθεί με δεδομένη την 8ωρη εργασία, η οποία σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τείνει να αποτελεί εξαίρεση.

0 Τοποθετησεις: