Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Πίσω από τις κάμερες

Διαπλοκή µε άλλο τρόπο για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, χειρότερο καθεστώς εργασίας για τους εργαζόµενους στα Μέσα. Η κυβέρνηση προχωράει εντός του µήνα στην κατάθεση στο υπουργικό συµβούλιο ενός πολυνοµοσχεδίου, µε δύο βασικούς άξονες. Την επιχείρηση µετάβασης των σταθµών στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση –πεδίο στο οποίο τα κανάλια των ιδιοκτητών εξαιτίας του νοµικού καθεστώτος της ΝΔ έχουν ένα τροµερό πλεονέκτηµα– και τη ρύθµιση επιµέρους, αλλά σοβαρών ζητηµάτων για τους όρους εργασίας στα Μέσα. Στο πρώτο σκέλος, η κυβέρνηση δηλώνει πως θέλει να επιβάλει κάποιους κανόνες έτσι ώστε να τηρηθεί η υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολοκλήρωση της µετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση ως το 2011.Εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήµατα. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί δεν έχουν άδειες, αλλά εκπέµπουν µε παρατάσεις του καθεστώτος λειτουργίας τους, φόρµουλα, που πρόσφατα η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγµατική. Ταυτόχρονα, υπάρχει µόνο µια εταιρεία πάροχος ψηφιακής τηλεόρασης η οποία ενώ διαφηµίζεται δωρεάν ως κοινωνικό µήνυµα, εισπράττει τέλη, τόσο από τους πολίτες που θέλουν να ενηµερωθούν, όσο και από τους σταθµούς που φιλοξενεί στην πλατφόρµα τους! Συµπτωµατικά σε αυτή συµµετέχουν όλοι οι σταθµοί εθνικής εµβέλειας.

Στο δεύτερο πεδίο νοµικής παρέµβασης, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει τα χαρτιά της. Όµως φαίνεται πως οδεύει σε µια απαγόρευση της παράλληλης εργασίας στα ΜΜΕ, αίτηµα που έχει η ΕΙΗΕΑ και ήδη έχει αρχίσει αθόρυθα να υλοποιεί στην ΕΡΤ. Ταυτόχρονα θεωρεί πως πρέπει να προχωρήσει στο καθεστώς της µίας σύµβασης µε την οποία ο εργαζόµενος θα εργάζεται σε όλα τα Μέσα ενός οµίλου, χωρίς να έχει δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες και αλλού, αν δεν λάβει άδεια.

Ακόµη σχεδιάζει να επιδοτήσει τις θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις ΜΜΕ, µε τον όρο πως δεν θα γίνουν άλλες απολύσεις, όπως επίσης και να διαθέσει χρήµατα, σε όσες έντυπες εφηµερίδες, µετακινηθούν στο ίντερνετ και µετεξελιχθούν σε ηλεκτρονικές. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για την κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης ισολογισµών από το ΣΕΒ και συγκεκριµένους εκδότες αλλά, ως τώρα, αφήνει να εννοηθεί πως θα επιτρέψει την παράλληλη δηµοσίευση σε ίντερνετ και εφηµερίδες µε τη θέσπιση κάποιων, πιο αυστηρών κανόνων. Για τους δηµοσιογράφους η µόνη παροχή που δίνει είναι η συνέχεια της ασφάλισης στα ταµεία για τους απολυµένους, ενώ συζητάει για την καθιέρωση του αγγελιοσήµου και στο ίντερνετ, διάταξη που υπήρχε σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και εξαφανίστηκε πριν την ψήφισή του.

0 Τοποθετησεις: