Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Νομοσχέδιο ξεπουλήματος της ΔΕΗ

  
Το πολυνομοσχέδιο για την ενέργεια που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο και θα ψηφιστεί μέχρι τις 3 Μαρτίου, ανοίγει διάπλατα τον ήδη στρωμένο δρόμο για την πλήρη παράδοσή της στο μεγάλο κεφάλαιο και τη διάλυση της ΔΕΗ. Έρχεται δε μετά την πρόσφατη Σύνοδο κορυφής της ΕΕ για πλήρη απελευθέρωση των τομέων της ενέργειας μέχρι το 2014 και σπάσιμο των κρατικών μονοπωλίων, καθώς και την απαίτηση ΔΝΤ - κυβέρνησης για «αξιοποίηση» - ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας , μεταξύ αυτών και τη ΔΕΗ.ΡΙΤΣΑ ΣΙΜΑΤΟΥΟι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι: Κατ’ αρχήν το σπάσιμο της ενιαίας ΔΕΗ, με το διαχωρισμό της Διανομής και Μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε θυγατρικές εταιρείες. Για τις λιγνιτικές μονάδες, τα ορυχεία και τα υδροηλεκτρικά, δεν γίνεται λόγος αφού ήδη η Κομισιόν πιέζει μέχρι το 2014, για ξεπούλημα μονάδων και κοιτασμάτων λιγνίτη στο κεφάλαιο και όχι για ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεύτερο, η σύσταση ανεξάρτητης εταιρείας θυγατρικής της ΔΕΗ, που θα διαχειρίζεται το δίκτυο Μεταφοράς (με την απειλή της Κομισιόν ότι αν αυτό το μοντέλο δεν είναι εφαρμόσιμο το 2012, υποχρεωτικά θα ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα, και υπό τον έλεγχο Εποπτικού Συμβουλίου και Επιτρόπου Συμμόρφωσης, για να λογοδοτεί προφανώς απευθείας στην Κομισιόν. Η λειτουργία της αγοράς, δηλαδή η ενεργειακή πίτα των 30 περίπου εκατ. ευρώ καθημερινά, θα γίνεται από ανεξάρτητο όργανο στο οποίο θα συμμετέχει το Δημόσιο κατά 51% και το υπόλοιπο οι ιδιώτες παραγωγοί. Η Κομισιόν αδίστακτα ομολογεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε «ομαλή διαδικασία ιδιωτικοποίησης» με ορίζοντα 2ετίας .

Τρίτο, η ισχυροποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που θα αποφασίζει για τα «φιλέτα», δηλαδή για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής σε όλα τα πεδία ενέργειας (φυσικό αέριο, μεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνίτης), για τη λειτουργία της αγοράς και τους κανονισμούς τιμολόγησης.
Τέλος, στη νέα εταιρεία το προσωπικό μεταφέρεται σε ένα θολό τοπίο, όπου παρά και τις συνδικαλιστικές διαβεβαιώσεις για πλήρη εργασιακά δικαιώματα, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, τα περισσότερα σοβαρά ζητήματα θα ρυθμιστούν μελλοντικά με υπουργικές αποφάσεις.

0 Τοποθετησεις: