Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Νόμος...αναπτυξιακός για το κεφάλαιο.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη βουλή την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί τέλος Αύγουστου- αρχές Σεπτέμβρη, νέα πρωτοφανή προνόμια δίνονται στο κεφάλαιο.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Συγκεκριμένα: Δικαίωμα ένταξης στο νόμο έχουν επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο απαιτούμενο όριο επένδυσης 200.000 ευρώ. Δίνεται πλήρης απαλλαγή φόρου στις επιχειρήσεις για το σύνολο των κερδών μέχρι τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης! Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που θα επιδοτηθεί, π.χ. με 5 εκατ. ευρώ, τότε δεν θα πληρώσει φόρο ούτε ένα ευρώ για ισόποσα κέρδη!!!
Επίσης δίνονται και άλλου είδους προνόμια, όπως η επιδότηση του κόστους απασχόλησης των εργαζομένων, η επιδότηση κεφαλαίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και χρεολυσίων μακροπρόθεσμων δανείων. Τα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 3 εκ. ευρώ θα εγκρίνονται από τις περιφέρειες, ενώ για επενδύσεις μεγαλύτερου ύψους η έγκριση θα δίνεται από το υπουργείο οικονομικών. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των επενδύσεων σε ποσοστό 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας θα υπολογίζεται η συμβολή της επένδυσης στην αύξηση της πολυπόθητης για το κεφάλαιο «ανταγωνιστικότητας», «εξωστρέφειας» και «ποιότητας». Ενώ κατά 30% θα συμβάλλει η «πράσινη επιχειρηματικότητα» και κατά 20% η αύξηση της απασχόλησης και της «ισόρροπης ανάπτυξης». Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το νομό που υλοποιείται, βάσει κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αν το ΑΕΠ ξεπερνάει το 70% του μέσου όρου, η ενίσχυση φτάνει στο 30-40%, για ΑΕΠ πολύ υψηλότερο του μέσου όρου τότε περιορίζεται σε 15-25%, ενώ αυξάνει σε 40-50% για νομούς με ΑΕΠ μικρότερο του 70%, νησιά Αιγαίου, Ιονίου, νησιά που ανήκουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και παραμεθόριο. Τέλος σε ότι αφορά την καταβολή των επιδοτήσεων θα δίνεται σε τέσσερις φάσεις. Το 25% του συνολικού ποσού θα δίνεται με την ένταξη της επιχείρησης στο νόμο, το άλλο 25% με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης, το 40% μετά την ολοκλήρωσή της και το υπόλοιπο 10% μια τριετία μετά το τέλος της επένδυσης.