Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Εξώφυλλο ΠΡΙΝ 28 Αυγούστου 2010