Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Κοινωνικά κινήματα του Eric Neveu, Εκδ. Σαββάλας

 Περιήγηση στις θεωρίες για τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα αποτελεί το το βιβλίο των εκδόσεων Σαββάλα, (που πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη του 2007 με την εξαιρετική μετάφραση του Θανάση Τσακίρη), με πλήρη τίτλο Η κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων και ιστορίες κινημάτων από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η ιστορία και η θεωρητική κατανόηση των κοινωνικών κινημάτων δείχνουν ότι πάντα εκφράζουν προσδοκίες και απογοητεύσεις από το υπάρχον πρότυπο εξουσίας. Στις σύγχρονες μάλιστα συνθήκες, όπου η δημοκρατία έχει περιορισθεί στο δικαίωμα του εκλέγειν, τα κοινωνικά κινήματα επιχειρούν να διευρύνουν τα όρια του πολιτικού. Κατά τον συγγραφέα, «τα κοινωνικά κινήματα προκαλούν κυρίως αντιδράσεις παρά αναλύσεις. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση αντικατοπτρίζεται κατ’ αρχήν σε μια ρητορική υποψίας. Εγγράφονται στο πλαίσιο της αποσταθεροποίησης της κοινωνικής παθολογίας».