Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Φορο-νομοσχέδιο: «Πάρτι» για το κεφάλαιο


Φουντώνουν τα αισθήματα οργής και αγανάκτησης της εργατικής τάξης και των μικρομεσαίων στρωμάτων της πόλης και του χωριού με αφορμή το προσχέδιο του φορολογικού, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ και της ΕΕ, μειώνει με προκλητικό τρόπο τη φορολόγηση του κεφαλαίου. Με συγκεκριμένη διάταξη του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο το σύνολο των κερδών των ΑΕ και ΕΠΕ φορολογείται με συντελεστή 24%. Με το νέο προσχέδιο από 1/1/2011 μειώνεται από 24% σε 20%!!! Μείωση κατά 4 μονάδες ή ποσοστιαία 16,67%!!!ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΤΣΙΟΣΣε ότι αφορά στα διανεμόμενα κέρδη, προβλέπεται φόρος 25% που διενεργείται με παρακράτηση στο νομικό πρόσωπο. Τα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (20% σε επίπεδο νομικού πρόσωπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα), για την πλειοψηφία των μετόχων. Για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Αυτό θα συμβαίνει εάν αθροιζόμενα τα μερίσματα με τα λοιπά εισοδήματα είναι 22.000 ευρώ και κάτω, όπου ο συντελεστής φορολόγησης της κλίμακας είναι 24%. Άρα λόγω της παρακράτησης με 25% ο μέτοχος δικαιούται επιστροφής φόρου.

Οι φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο βρίσκουν έκφραση και μέσα από τη διάταξη που απαλλάσσει από τη φορολόγηση τα μερίσματα που εισάγονται από χώρες της ΕΕ, με την προϋπόθεση της μη διανομής τους για… αναπτυξιακούς λόγους. Επίσης  εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων 15%, εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητά τους σε ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 89/1967, με την προϋπόθεση ότι «αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών των ναυτιλιακών εταιρειών». Η εξαίρεση αυτή, αναφέρει με προκλητικό τρόπο το νομοσχέδιο, «κρίνεται απαραίτητη ως αντιστάθμιση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στο ναυτιλιακό κλάδο».

Από τον ίδιο φόρο εξαιρούνται και οι «θεσμικοί επενδυτές» που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και έχουν επενδύσεις σε ακίνητα εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως «ύποπτοι» για φοροδιαφυγή θα θεωρούνται όσοι ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του γιατρού, οδοντίατρου, μηχανικού, τοπογράφου, αρχιτέκτονα, δικηγόρου, κτηνίατρου, οικονομολόγου, λογιστή, συμβούλου επιχειρήσεων και φοροτεχνικού. Οι παραπάνω θα μπαίνουν στο «στόχαστρο» της εφορίας προς έλεγχο, εφόσον, το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν από τη δραστηριότητά τους μετά την πάροδο πενταετίας από την έναρξη εργασιών, δεν υπερβαίνει: Τα 25.000 ευρώ για όσους έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, τα 20.000 ευρώ για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και 15.000 ευρώ για πόλεις κάτω των 50.000 κατοίκων. Δίνεται η δυνατότητα με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ, εφόσον είναι πάνω από 1.000 ευρώ, τμηματικής καταβολής του σε τρεις δόσεις.
Τέλος, από 1/1/2011 αυξάνεται από 1,5 σε 2 τοις χιλίοις ο συντελεστής για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο Χ.Α.Α., είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.

0 Τοποθετησεις: