Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Κάτω η κυβέρνηση του αίματος