Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Δημιουργείται Κίνηση κατά ευρώ και ΕΕΑγωνιστές του εργατικού κινήματος της Αριστεράς, παρά τους δισταγμούς ή και την υποταγή των ηγεσιών της στην καταστροφολογία της κυβέρνησης, σηκώνουν το γάντι της πρόκλησης του Προέδρου του ΣΕΒ σχετικά με τη συμφωνία ή όχι στην «ευρωπαϊκή πορεία» της χώρας: Εκατοντάδες υπογραφές έχουν ήδη συγκεντρωθεί σε μια προσπάθεια συγκρότησης ανοιχτής πρωτοβουλίας δράσης ενάντια στην συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και την ΕΕ.


Η ευρεία πολιτική προέλευση των συμμετεχόντων, μαζί με την πολυσύνθετη κινηματική και κοινωνική αντιπροσώπευση, δείχνουν πως ο στόχος που τίθεται στο αρχικό προπαρασκευαστικό κείμενο της επιτροπής για τη «διαμόρφωση ενός ενωτικού λαϊκού ρεύματος που θα προτάσσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και θα υπερασπίζει το δικαίωμα του λαού να καθορίζει την πορεία των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, έξω από τις δεσμεύσεις των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και ηγεμονικών καπιταλιστικών χωρών», είναι ρεαλιστικός.

Πολιτική αφετηρία της Πρωτοβουλίας, αποτελεί η εκτίμηση ότι ο καπιταλιστικός - ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας της ΕΕ δεν αλλάζει, ούτε μεταρρυθμίζεται σε προοδευτική κατεύθυνση και ότι η λύση των λαϊκών προβλημάτων βρίσκεται στη συνολική ρήξη με την ΕΕ. Η κατεύθυνση αυτή, που μερικά χρόνια πριν ακουγόταν υπερβολική και «ακροαριστερή», επικοινωνεί με αυτό που γίνεται όλο και ευρύτερη λαϊκή πεποίθηση για την ανάγκη απαγκίστρωσης από αυτόν τον οργανισμό. Δίνει τη βάση για μια ευρύτατη αγωνιστική συμπόρευση με άμεσο στόχο την έξοδο από τη φυλακή του ευρώ και της ΟΝΕ. Για λαϊκή απειθαρχία και συνολική ρήξη με την ΕΕ του κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο κείμενο, «συμπορεύονται αγωνιστές με διαφορετική πολιτική καταγωγή και οπτική. Αγωνιστές που παλεύουν για την αποδέσμευση πριν απ’ όλα της χώρας μας, αλλά και των άλλων χωρών στην πορεία μιας τέτοιας ρήξης. Αγωνιστές που παλεύουν για τη συνολική διάλυση της ΕΕ ως ολοκληρωτικού μορφώματος του κεφαλαίου και αγωνιστές που παλεύουν ενάντια στις συνέπειες της πολιτικής της ΕΕ».

Προετοιμάζεται ήδη η πρώτη συνέλευση της Πρωτοβουλίας, έγκρισης της πολιτικής διακήρυξης, προγραμματισμού δράσης και εκλογής συντονιστικής επιτροπής στην Αθήνα, με συνέχεια και σε άλλες πόλεις. Έχει προταθεί και η ιδέα για ημερίδα διαλόγου κατά της ΕΕ με πρόσκληση συμμετοχής όλων των πολιτικών ρευμάτων της Αριστεράς.

Έχει ήδη δημιουργηθεί ιστότοπος της Πρωτοβουλίας (stopeurοee.wordpress.com), όπου φιλοξενούνται τα σχετικά κείμενα και γίνεται ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών.