Εφημερίδα της ανεξάρτητης Αριστεράς

Σε καλή διεθνή θέση οι ελληνικές σχολές


Δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών η μελέτη μίας ομάδας ισπανών ερευνητών για την παγκόσμια κατάταξη 20.300 πανεπιστήμιων. Η μελέτη αυτή κατατάσσει 64 ελληνικά ιδρύματα, από τα οποία τα 23 είναι πανεπιστήμια, τα 16 ΤΕΙ, τα 2 στρατιωτικές ακαδημίες, τα 2 ωδεία, ενώ συμπεριλαμβάνει και 20 ιδιωτικά «πανεπιστήμια». Προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
Αρχικά ότι διεθνώς υπάρχει μία ντε φάκτο αναγνώριση της ύπαρξης των ιδιωτικών ιδρυμάτων, πολλά από τα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Το ότι τα περισσότερα από αυτά δεν υπήρχαν στην περσινή κατάταξη αποδεικνύει και την ισχυρή προπαγάνδα που έχουν κάνει τα ιδρύματα αυτά για την αναγνώριση της ύπαρξής τους.του Μάκη ΖέρβαΗ κατάταξη μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδιωτικών «πανεπιστημίων» είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Oι 30 πρώτες θέσεις του πίνακα καταλαμβάνονται μόνο από δημόσια ανώτατα ιδρύματα, στις δε 15 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο δημόσια πανεπιστήμια. Το καλύτερο ιδιωτικό ίδρυμα βρίσκεται μόνο στην 31η θέση. Αποδεικνύεται ότι τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» έχουν ιδιαίτερα χαμηλή ποιότητα σπουδών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι δε αναντίστοιχο με τις προσπάθειες της προηγούμενης υπουργού Παιδείας και της ΕΕ ώστε να αναγνωριστούν τα ιδρύματα αυτά ως ισάξια με τα δημόσια.

Το άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι η θέση των ελληνικών ιδρυμάτων στην παγκόσμια κατάταξη. Το ΑΠΘ βρίσκεται στο καλύτερο 1% της παγκόσμιας κατάταξης (158η θέση). Πέντε πανεπιστήμια (ΑΠΘ, Πατρών, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Κρήτης) βρίσκονται στο καλύτερο 3%. Άλλα τρία πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Αιγαίου και Δημοκρίτειο) βρίσκονται στο καλύτερο 5% ενώ άλλα έξι ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια (Θεσσαλίας, ΟΠΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Μακεδονίας, Πειραιώς και Γεωπονικό) βρίσκονται στο καλύτερο 10%. Τέσσερα ΤΕΙ (Κρήτης, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας) βρίσκονται μεταξύ του 10% και του 15%,ενώ πέντε ακόμα ΤΕΙ (Καβάλας, Πειραιά, Μεσολογγίου, Κοζάνης και Σερρών) βρίσκονται μεταξύ 15% και 20%. Μεταξύ 2011 και 2012, 18 από τα 23 ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η αύξηση αυτή είναι εντυπωσιακή. Οι δύο στρατιωτικές σχολές (Ευελπίδων και Ναυτικών Δοκίμων) βρίσκονται επίσης πολύ χαμηλά.

Η μελέτη όμως προχωρά πιο πέρα και συγκρίνει τα αποτελέσματα αυτά με τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις δαπάνες ανά φοιτητή. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται λοιπόν στο καλύτερο 17%-18% παγκοσμίως, ενώ οι δαπάνες ανά φοιτητή υπολείπονται 40% αυτών της Πορτογαλίας, 80% της Ιρλανδίας και της Αυστρίας και 120% - 180% αυτών της Φινλανδίας και Νορβηγίας. Είναι προφανές ότι η γενική κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι σε ανώτερη θέση και από την ελληνική οικονομία και από τις δαπάνες ανά φοιτητή, δείχνοντας ότι η ποιότητά τους δεν είναι τόσο κακή όσο μας την παρουσιάζουν. Και αν υπολογίσουμε ότι η μελέτη θεώρησε τις δαπάνες ανά φοιτητή του 2004, δηλαδή πριν τις άγριες περικοπές των τελευταίων ετών, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο διαφορετικά από ό,τι μας παρουσιάζει η επίσημη προπαγάνδα.